ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ       ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ      SERGIANI TRAVEL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο εναλλακτικός τουρισμός  είναι μια καινούρια εμπειρία και φιλοσοφία του γραφείου μας Sergiani Travel  με εκδρομές διαφόρων δραστηριοτήτων   στον τομέα  των τουριστικών  και εκδρομικών περιηγήσεων που περιλαμβάνει  σχεδόν όλες τις μορφές τουρισμού.
1)Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
2)Διατήρηση και εξερεύνηση των οικοσυστημάτων
3)Αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα πολιτιστικά μνημεία
4)Στήριξη  περιοχών με μικρές αποδράσεις
5)Πλεονεκτήματα Επένδυσης στον Εναλλακτικό Τουρισμό
6)Ποικίλο φυσικό περιβάλλον εξαιρετικής ομορφιάς
7)Αυξανόμενη ζήτηση για νέες τουριστικές εμπειρίες
8)Εξαιρετικός πολιτισμικός και ιστορικός πλούτος
τουριστική υποδομή η οποία μπορεί να λειτουργήσει
συμπληρωματικά και να υποστηρίξει προϊόντα εναλλακτικών μορφών
τουρισμό.

Πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ 210-5712451 210-8212452
info@sergianitravel.gr
www.sergianitravel.gr