Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι η μορφή της τουριστικής δραστηριότητας που έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον και την ύπαιθρο.Το Sergiani Travel αναλαμβάνει και οργανώνει  εκδρομές που έχουν σχέση με τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό που  αποτελούν δύο από τις βασικές μορφές του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα.