Το 2020 θέλουμε να ξεπεράσουμε στις εκδρομές με προσφορές και ιδιαίτερες ημερήσιες περιηγήσεις σε όλη την Ελλάδα.