Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η εταιρεία του λεωφορείου ή του πούλμαν  SERGIANI TRAVELπρέπει να σας παρέχει σαφείς και ορθές πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές και τα δικαιώματά σας ως επιβάτη. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διατίθενται και σε μορφή προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία. Οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και τουριστικών  πούλμαν ισχύουν αν το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτος  μέλους της EΕ, και ισχύουν κυρίως στις τακτικές γραμμές λεωφορείων και πούλμαν μεγάλων αποστάσεων. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν αν ταξιδεύετε με τακτικές γραμμές που εκτελούνται κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών, όπου επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες σε προκαθορισμένα σημεία στάσης σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Μεγάλη απόσταση σημαίνει ότι η προγραμματισμένη απόσταση του δρομολογίου-μετακίνηση οργανωμένης εκδρομής  (και όχι το ατομικό σας ταξίδι) είναι τουλάχιστον 250 χιλιόμετρα.