Ενοικιάσεις πολυτελέστερων πούλμαν στην Αθήνα με ιδανικούς επαγγελματίες οδηγούς Έλληνες που είναι εκπαιδευμένοι   επάνω στα τουριστικά πούλμαν. Εξειδικευμένοι στις τοπικές εκδρομές στην Ελλάδα και στην παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στον πελάτη με σκοπό την μελλοντική τους συνεργασία με το incoming και outcoming  γραφείο μας