Σε τέσσερις εναλλακτικές μορφές εκδρομές τουρισμού, στον οικοτουρισμό, στον ποδηλατικό τουρισμό, στον περιηγητικό τουρισμό θα εστιάσει το το γραφείο μας για την καλύτερη εκδρομή που θα μπορούσε να γίνουν σε τακτικά διαστήματα μέσα στο χειμώνα για το 2018 και 2019 .