Μια  ανάλυση του  εμπειρικού πλαισίου των  δραστηριοτήτων του Θαλάσσιου οικολογικού Τουρισμού  όπως λειτουργεί το γραφείο μας sergiani travel  στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και εκτίμηση των οικονομικών επιδράσεων του Θαλάσσιου Τουρισμού, στην ελληνική  οικονομία και στήριξη στις οδικές εκδρομές με πολυτελή πουλμαν.