Το ταξίδι αρχίζει απο την Αθήνα για την Θεσσαλονίκη με όμορφα μνημεία και τοποία ταξιδεύουμε το ΠΑΣΧΑ 2023 στην βόρειο Ελλάδα .