Οργάνωση φοιτητικών εκδρομών στην Ελλάδα οδικές ,Θαλάσσιες και Αεροπορικές. Προτάσεις  μελλοντικές εκδρομές καλοκαίρι 2022: