Τουριστικά Πούλμαν ώρα Μηδέν για τα Τουριστικά Γραφεία 2021

Ο τομέας των τουριστικών λεωφορείων υπέστη δραματική μείωση δραστηριοτήτων εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν για την προστασία κοινού […]